signatura_PNC2022.jpg

El projecte Càntut neix l'any 2012 per recollir i difondre el patrimoni musical de transmissió oral de les comarques gironines. Compta amb tres vessants: l'arxiu, amb més d'un miler i mig de cançons amoroses, picaresques, infantils, religioses, històriques... recollides per caçadors de

cançons i cantades per persones grans; el festival, que es duu a terme durant la tardor a Cassà de la Selva amb l'objectiu de fer viure aquests repertoris, i les produccions, amb projectes amb vida pròpia que enllacen la tradició oral amb l'actualitat.

Notícies recents