4. Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva

La Biblioteca de Cassà és un centre públic i gratuït que ofereix formació permanent i facilita al conjunt de la societat l'accés a la cultura, la informació, l'educació, el coneixement i l'oci, mitjançant l'ús de materials tradicionals i la tecnologia moderna. La Biblioteca va inaugurar-se per primera vegada el 4 de juny del 1955. En aquell moment es trobava al carrer de la Mel, 12 i formava part de la xarxa de biblioteques de Fundació ‘La Caixa’. Posteriorment, el juny del 1981 es va traslladar al número 15 del mateix carrer. El gener d’aquest mateix any, l’Ajuntament va comprar la Sala Galà, antiga sala de ball amb façana eclèctica i, posteriorment, discoteca coneguda com a Sir Thomas, amb la previsió d’ubicar-hi un centre de serveis. Des del 12 de maig del 2003 la Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva forma part, juntament amb l’Escola municipal de Música i l’Escola d’Art, del Centre Cultural Sala Galà.

Adreça
C/ del Molí, 9