Una probra gallineta

Nom de l'informant: Palmira Cos i Bosch

Data i lloc de naixement: 03/04/1931 (Montagut)

Municipi de residència: Montagut

On, com i de qui la va aprendre: Li va ensenyar en Joan Jordà, un dels 4 pianistes del poble de Montagut, l'any 1941 (quan ella tenia 11 anys).

Fotografia de l'informant

Lletra:

Una pobra gallineta
estimava el seu gallet,
que era maco, gran cantaire
molt trempat i eixeridet.

Més un dia va morir-se
i el van enterrar al femer
i la pobra gallineta
plora dins del galliner.

Porta dol,
porta dol.
Tita no ploris
i aixeca el vol!

Observacions:

Aquesta cançó no l'hem trobat recollida enlloc més.

Entrevista realitzada a Manresa per la seva filla Dolors Cabot i Cos, el setembre de 2013