signatura_PNC2022.jpg

La mare de Déu

Nom de l'informant: Lluïsa Martí i Gich

Data i lloc de naixement: 03/03/1931 (Palafrugell)

Municipi de residència: Palafrugell

On, com i de qui la va aprendre: Al cor de l'església parroquial de Sant Martí de Palafrugell.

Fotografia de l'informant

 

Lletra:

La mare de Déu, 
quan era xiqueta,
anava a costura
a ap(r)endre de lletra. 

Allà on (t’)hi passava, 
per on caminar, 
tot ben ple de roses
i de lliris blancs.

Observacions:

Es tracta d'un fragment d'un poema escrit per Adrià Gual (Barcelona, 1872-1943) a partir de la cançó popular amb el mateix nom (recollida ja a la primera pàgina del "Romancerillo catalán" (1882) de Milà i Fontanals).

El poema va guanyar el premi Viola d'or i d'argent dels Jocs Florals de Barcelona de l'any 1898. La música podria ser d'Antoni Nicolau.

Enregistrament realitzat per Maria Bruguera i Martí, el març de 2021.