La cançó del paper

Nom de l'informant: Jaume Quintana i Masó  "Patllari"

Data i lloc de naixement: 08/04/1905 (Vilarnadal)

Municipi de residència: Cantallops

Fotografia de l'informant

Lletra:

El paper és una cosa
que si l'(as)peccioneu bé
podem dir que representa
en el món un gran paper.
El paper fa fer a molts homes
moltes classes de paper
i segons ___ la comèdia
fan el paper que han de fer.

El paper és una cosa
que si l'(as)peccioneu bé
podem dir que representa
en el món un gran paper.
Hi ha molt(s) cops ni a la mare
li diríem un secret
i sabem comunicar-lo
i amb un trosset de paper.

Per un paper es va a presidi,
per un paper un home és mort,
per un paper es treu la rifa
si és que li toqui la sort.
Hi ha molt(s) cops ni a la mare
li diríem un secret
i sabem comunicar-lo
i amb un trosset de paper.

Si és que vos agrada
la d(i)scripció que hem fet,
(a) tots plegats us vu(i) dir,
(a) tots plegats us vu(i) dir
de no fer un mal paper.
Si és que vos agrada
la d(i)scripció que hem fet,
(a) tots plegats us vu(i) dir,
(a) tots plegats us vu(i) dir
de no fer un mal paper.

Observacions:

No hem sabut localitzar aquesta cançó aplegada enlloc més.


En Jaume Quintana de Cantallops conjuntament amb els veïns de Palau-Saverdera Jaume Lluc, Jaume Roig, Francisco Roig i Manel Vila anaven a Cantallops a l'estiu a fer la verema i a l'hivern a plantar i podar les vinyes d'en Josep Molas. Aquesta gravació es va fer després d'un bon tiberi de cloenda de la feina de l'hivern a Can Tomàs, el bar-restaurant de la plaça de Cantallops.

Enregistrament realitzat per Francisco Roig, de Palau-Saverdera, l’hivern del 1973/1974. El que sentim és una digitalització d’una còpia provinent de la família d’Àngel Roig i Turró facilitada per José Luis Bartolomé. La fotografia ha estat proporcionada per la família del cantador a Albert Campsolinas.