La colla d'en Maura

Nom de l'informant: Jaume Quintana i Masó  "Patllari"

Data i lloc de naixement: 08/04/1905 (Vilarnadal)

Municipi de residència: Cantallops

Fotografia de l'informant

Lletra:

Vam tenir un quan temps de moda
que (a) qua(n)sevol població
llegien (amb) certs lletreros:
“Maura sí” o “Maura no”.
Ara d’això (d)ingú en parla
potser perquè és massa antic
o potser perquè el bon home
de buen cor (?) s'hi ha arrepentit.

Però a dalt de Montjuïc
hi ha un lletrero molt gros
fet amb lletres dorades;
com que mai s'hi esborrarà,
tothom bé ho llegirà
qu(a)ranta mil vegades.
I tots els nas? que vin(d)ran
que per (a)llí hi passaran
tothom bé ho llegirà:
"Aquí descansa en Ferrer
que tots sabem ben bé
qui el va fer afusellar".

-Ara-

En varen fer una quadrilla
de toreros bruts de sang
que per nom varen posar-li
"La quadrilla nacional".
I els pro(n)oms que l'acompanyen
són un homes molt trempats
però si els mireu la cara
Quasi tots estan tacats.

El primer era un Don Anton
que a l'any 1909
va deixar per memòria
una gran taca de sang
que no s'esborrarà mai
a dintre nostra història.
I tots els estrangers
que són fills del progrés
al veure aquell horror,
diuen que a Espanya no hi ha
sang de bon ciutadà,
ni carinyo ni amor.

Molts polítics que hi ha aquí Espanya
que propaguen el progrés,
(que) només fan propaganda
pel(s) casinos i cafès;
però quan els toca la tanda
d'anar a discutir a Les Corts,
molts que aquí criden a fora
allà dins són muts i sords.

La colla d'en Maura, no,
que dintre la nació
feia la bugadera.
Ara si els voleu trobar
els trobareu adormits
a dintre casa seva.
I si no els trobeu al llit
aneu-se'n a Madrid
que allí els trobareu tots.
Que estan amb ànsia esperant
una plaça vacant
Per entrar dintre Les Corts.

La nostra vaca espanyola
té un toro que és del progrés
que els toreros d'aquí Espanya
els espanta d(e) allò més.
Se'l miren fent la rialla
però li diuen que és petit
però e(n)s dóna molta feina
Per (a)llà dintre de Madrid.

Quan ell trobarà un pastor
que no en sigui traïdor
de valor i energia
per entrar dintre Les Corts
i treure de seguit
tota l'embusteria.
I perquè el país digués
que el toro del progrés
és dels toros más braus,
que traiés sens compassió
fora de la nació
els toreros nacionals.

I al torero mallorquí
que tant s'hi ha fet sentir
a dintre la nació,
als màrtirs de la Monjuïc
donaran un gran crit
de covard i traïdor.

Observacions:

Hem trobat aquesta cançó política recollida l’any 1981 al Tarragonès, dins el llibre "Les cançons de Taverna a Torredembarra" (2014), de Gabriel Comes i Nolla.

El mallorquí Antoni Maura va ser el cap del partit conservador que va ocupar la presidencia del Govern espanyol en diverses ocasions. La cançó es relaciona amb els fets de la Setmana Tràgica (1909), quan Francesc Ferrer i Guàrdia -pedagog, impulsor de la pedagogia llibertària- va ser acusat d'haver fomentat la revolta sense tenir-hi cap vinculació directa. El govern d'Antonio Maura el va fer afusellar al castell de Montjuïc.En Jaume Quintana de Cantallops conjuntament amb els veïns de Palau-Saverdera Jaume Lluc, Jaume Roig, Francisco Roig i Manel Vila anaven a Cantallops a l'estiu a fer la verema i a l'hivern a plantar i podar les vinyes d'en Josep Molas. Aquesta gravació es va fer després d'un bon tiberi de cloenda de la feina de l'hivern a Can Tomàs, el bar-restaurant de la plaça de Cantallops.

Enregistrament realitzat per Francisco Roig, de Palau-Saverdera, l’hivern del 1973/1974. El que sentim és una digitalització d’una còpia provinent de la família d’Àngel Roig i Turró facilitada per José Luis Bartolomé. La fotografia ha estat proporcionada per la família del cantador a Albert Campsolinas.