signatura_PNC2022.jpg
Can Parera

A finals del segle XIX i principis del XX, la zona compresa entra la plaça Mossèn Cinto, el carrer Nou i el carrer Girona era el polígon industrial de les empreses especialitzades en aglomerats de suro de Cassà (1880-1920). La casa i magatzem de Can Parera (Can Burset), era el centre de l’activitat industrial de l’empresa Sitjas, Bigas y Cia. La societat mercantil fa fallida l’any 1930 i el 1931 pateix un incendi que en destrueix les instal·lacions. Anys més tard, la família Burset instal·la al carrer Nou una botiga d’ultramarins i en el magatzem, un molí per fer tota mena de farines i pinsos. La façana que dóna a la plaça Mossèn Cinto, encara conserva marques de metralla del bombardeig del 29 de gener de 1939.

Adreça
Plaça Mossèn Cinto Verdaguer